Logo

 

Intervju med Richard Buske - Sollentuna kommun

 
Richard Buske
Richard Buske
Säkerhetschef, Sollentuna kommunVarför har ni valt att använda konceptet Trygg Verksamhet?

Den webbaserade utbildningen spar både tid och pengar för kommunen och dess förvaltningar. Vi får kontroll över vilka som gått utbildningen, och kan följa upp på ett helt annat sätt med det statistikverktyg som kommer med utbildningen.

Det är en stor kompetenshöjning hos SAMTLIGA medarbetare. Nu är det många fler som har kunskap om både brand, risk och säkerhet. Dessutom är det ett stort värde i att alla medarbetare i kommunen får grundläggande kunskap om informationssäkerhet.

Utbildningen är både pedagogisk och lättanvänd. Nu ser vi fram emot  övningsscenarierna som utgör steg 3 i Trygg Verksamhet. För oss har utbildningen avsevärt höjt kompetensen hos medarbetarna och det är bra att alla kan gå utbildningen när de själva har tid.
 
Hur fick ni med förvaltningarna?
Säkerhetsansvariga deltog på olika förvaltningsmöten och kunde förklara vilka besparingar konceptet innebär.
 
Hur lanserades utbildningen till medarbetarna?
Vi hade information ute i personaltidningen, på intranätet och marknadsförde den på förvaltningschefsmöten.
 
Hur många har nu genomfört den grundläggande säkerhetsutbildningen? 
1100 personer har genomfört den på ca 12 månader.
 
Vad har medarbetarna tyckt om utbildningen?

Det har till största delen varit ett positivt mottagande! Så här tyckte ett några:

Viktigt att alla kan och vet vad de ska göra. Dessutom viktigt att alla tar ansvar.

Jag tyckte den var bra! Tror det kan vara bra att alla anställda går webbutbildning minst en gång per år.

<< Tillbaka Bilder från utbildningen

 

Imagine Interactive Media AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logo Mail