Logo

 

Säkerhetsutbildning direkt i din dator

 

Tore Kalmeborg"Utbildning är en självklar del i vårt kontinuerliga arbete för minskade skadekostnader. För oss är det viktigt att den både ger rätt kunskaper och rätt inställning till säkerhet, då ökar chansen att de anställda agerar rätt. Det tycker vi Trygg Verksamhet gör. Utbildningen är heltäckande. De anställda får lära sig mycket mer än bara SBA."

 
Tore Kalmeborg
VD, Stockholmsregionens Försäkrings AB

Läs mer >>
Richard Buske"Trygg Verksamhets webbaserade utbildning spar både tid och pengar för kommunen och dess förvaltningar.
Vi får kontroll över vilka som gått utbildningen, och kan följa upp på ett helt annat sätt med det statistikverktyg som kommer med utbildningen. Det är en stor kompetenshöjning hos SAMTLIGA medarbetare. Nu är det många fler som har kunskap om både brand, risk och säkerhet. Dessutom är det ett stort värde i att alla medarbetare i kommunen får grundläggande kunskap om informationssäkerhet."

 
Richard Buske
Säkerhetschef, Sollentuna kommun

Läs mer >>


Peter Zerpe"Målet i min roll som säkerhetsansvarig är att åstadkomma en långsiktig höjning av säkerhetsmedvetandet hos våra anställda, inte bara att uppfylla SBA-kraven. För att lyckas behöver medarbetare grundläggande kunskaper om säkerhetsfrågor och inte minst, ha rätt inställning. Så många som möjligt ska känna att "jag har också ett ansvar för en ökad trygghet på min arbetsplats."

 
Peter Zerpe
Skydd och Säkerhet, Kristianstads kommun


Peter Zerpe"Vårt skadeförebyggande arbete går ut på att fullfölja kommunens säkerhetsvisioner. Här är den mänskliga faktorn enormt viktigt. Det gäller att alla har rätt kunskaper, attityder och ansvarskänsla. En viktig del i detta arbete är att kunna:
- Kvalitetssäkra kunskaperna som krävs för att uppnå våra gemensamma mål.
- Ha tidseffektiva utbildningar som stjäl minimalt med resurser från våra verksamheter.
- Hitta kostnadseffektiva utbildningsupplägg.
- Kunna validera att kunskap och attityder når ut till alla och uppfattas på rätt sätt"

 
Mikael Marklund
Säkerhetschef, Staffanstorps kommun

Trygg Verksamhet är ett säkerhetskoncept utvecklat speciellt för kommunal verksamhet.
Målet är att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt lära ut grunderna inom säkerhet och
samtidigt åstadkomma en långsiktig höjning av säkerhetsmedvetandet.

Trygg Verksamhet inleds med en grundläggande säkerhetsutbildning som ger nödvändiga kunskaper kring SBA men även berör andra frågor som personsäkerhet, skalskydd,
informations säkerhet, rapportering m.m. Utbildningen avslutas med ett prov och resultaten sparas i ett statistikverktyg så SBA-kraven på dokumentation uppfylls.

För att åstadkomma en långsiktig förändring följs utbildningen upp med realistiska övningar
på datorn. Kunskaperna hålls levande och attityden till säkerhet påverkas.

Demo
Klicka på bilden nedan för att gå igenom den grundläggande säkerhetsutbildningen
(öppnas i ett nytt fönster).


Demo utbildning


Konceptet Trygg Verksamhet
Vill du veta mer, klicka här.

 


 

Imagine Interactive Media AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logo Mail